За насЦел

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Основните цели наНИС ПЛАНТХЕЛТ

са:

Изграждане научноизследователска инфраструктура

с модерен научен инструментариум и ресурси (бази-данни и научна информация, ИКТ и други специализирани средства)

Провеждане на комплексни изследвания

за внедряване на иновации в областта на растителното здраве, в полза на икономическите сектори селско и горско стопанство, хранително вкусова промишленост и фармацевтика

Създаване на благоприятна среда за триъгълника на знанието

(научни изследвания-индустрия-образование) за стимулиране на частните инвестиции в НИРД