Plant HealthЛабоработии

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2020/04/single-service-01.jpg

ЛабораторииРастежна зона

Отглеждане на растения при контролирани условия с цел установяване на въздействие и вреда от различни биотични и абиотични фактори; за оценка ефективността на различни техники и мероприятия използвани за превенция, повишаване устойчивостта на растенията и/или лечение.
За селектиране на устойчиви и/или високодобивни, съдържащи ценни качества растителни сортове/видове.
За проследяване въздействието на полезни мо при контролирани и при реални условия.
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2020/06/large_blue_triangle_01.png

УслугиЛаборатории

Биохимия
Биохимичен статус на растенията при различни въздействия
Физиология на растенията
Физиологични реакции на растенията при взаимодействия на …
Молекулярна биология
Генетични методи за идентификация на микроорганизми …
Микробиология
Идентификация на микроорганизми (патогенни и полезни).
Аналитична
Анализ на минерален състав на почви и растения.
Фито- енто- лаб БРЗ
Анализ на болести и неприятели по растенията.
Диагностика и пробоподготовка
Установяване на проблема (биотичен, абиотичен, физиологичен) …
Растежна зона
Отглеждане на растения при контролирани условия с цел установяване …
bt_bb_section_top_section_coverage_image