Plant HealthЛабоработии

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2020/04/single-service-01.jpg

ЛабораторииРастежна зона

Отглеждане на растения при контролирани условия с цел установяване на въздействие и вреда от различни биотични и абиотични фактори; за оценка ефективността на различни техники и мероприятия използвани за превенция, повишаване устойчивостта на растенията и/или лечение.
За селектиране на устойчиви и/или високодобивни, съдържащи ценни качества растителни сортове/видове.
За проследяване въздействието на полезни мо при контролирани и при реални условия.
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2020/06/large_blue_triangle_01.png

УслугиЛаборатории

Биохимия
Биохимичен статус на растенията при различни въздействия
Физиология на растенията
Физиологични реакции на растенията при взаимодействия на ...
Молекулярна биология
Генетични методи за идентификация на микроорганизми ...
Микробиология
Идентификация на микроорганизми (патогенни и полезни).
Аналитична
Анализ на минерален състав на почви и растения.
Фито- енто- лаб БРЗ
Анализ на болести и неприятели по растенията.
Диагностика и пробоподготовка
Установяване на проблема (биотичен, абиотичен, физиологичен) ...
Растежна зона
Отглеждане на растения при контролирани условия с цел установяване ...
bt_bb_section_top_section_coverage_image