За насЦЕНТЪР ЗА ДИАГНОСТИКА И ТЕХНОЛОГИИ ЗА РАСТИТЕЛНО ЗДРАВЕ

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2021/06/au.jpg
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2020/06/large_blue_triangle_03.png

АУ-ПловдивАграрен университет – Пловдив

поддържа:
Център за биологично изпитване (ЦБИ),
Център за интегрирано управление на болести по растенията (ЦИУБР) с уникална инфраструктура за полеви мониторинг
Агроекологичния център (AEC) с основно оборудване за анализи на околната среда, свързани с биологичното земеделие
Лаборатория по растителни биотехнологии с основно оборудване за растителни in vitro култури
Лаборатория по физиология на растенията и биохимията, оборудвана с апаратура за лабораторни и на място аналитични инсталации
Лаборатория за микробиологични технологии с уникална инфраструктура, специализирана в разработването и приложението в микробиологични инструменти в селското стопанство и Лабораторен експериментален комплекс за екологични анализи в селското стопанство.
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2020/03/blue_triangle_01.png

ИГ-БАНИнститут за гората при Българска академия на науките

е водещ център в БАН за фундаментални и научно-приложни изследвания и внедряване на нови технологии в отделните направления на лесобиологичната наука, в т.ч. при защита на горите от насекомни вредители, болести и абиотични увреждания. Институтът поддържа
Лаборатории по ентомология и фитопатология, оборудвани със специализирана апаратура и оборудване за идентификация на вредители и патогени, микробиологични изследвания
съвременна Лаборатория за индуктивно свързана плазмена атомно-емисионна спектроскопия (ICP-AES) за откриване на химични елементи в почвени и растителни проби
В рамките на научно-изследователски проекти е положено началото на изграждане на
Лаборатория за дистанционно наблюдение (Remote Sensing) чрез използване на безпилотни летателни средства (Unmanned Aerial Systems), оборудвани с мултиспектрални камери и сателитни изображения за оценка на здравословното състояние на горските екосистеми.
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2021/07/uni.png
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2021/06/tu-st-zagora.jpg

Тракийски университет – Стара ЗагораАграрен факултет

Лаборатория по околна среда (AAS, GC апарат) за агрохимичен анализ
Лаборатория за анализ на мляко и животински продукти (комплект апарати за биохимичен анализ)
Молекулярна маркерна лаборатория.
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2020/06/large_blue_triangle_03.png