Plant HealthЛабоработии

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2020/04/single-service-01.jpg

ЛабораторииБиохимия

Биохимичен статус на растенията при различни въздействия.
Проследяване на ключови ензими и метаболити от въглеродното и минерално хранене (С, N, Р, S и др.).
Изследване на процеси, свързани с биотичен и абиотичен стрес, ексудати, защитни и сигнални съединения.
Антиоксидантна защитна система – ензимна и метаболитна, вторични метаболити, ФАЛ, ТАЛ.
Фактори на индуцирана и придобита устойчивост на растенията (салицилатен и жасмонатен път).
Заедно с останалите секции участва в проучването и повишаването на растителния имунитет (структурни нива, специфики и регулация, взаимодействия с други организми – растения, микроорганизми, насекоми и др.).
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2020/06/large_blue_triangle_01.png

УслугиЛаборатории

Биохимия
Биохимичен статус на растенията при различни въздействия
Физиология на растенията
Физиологични реакции на растенията при взаимодействия на ...
Молекулярна биология
Генетични методи за идентификация на микроорганизми ...
Микробиология
Идентификация на микроорганизми (патогенни и полезни).
Аналитична
Анализ на минерален състав на почви и растения.
Фито- енто- лаб БРЗ
Анализ на болести и неприятели по растенията.
Диагностика и пробоподготовка
Установяване на проблема (биотичен, абиотичен, физиологичен) ...
Растежна зона
Отглеждане на растения при контролирани условия с цел установяване ...
bt_bb_section_top_section_coverage_image