Plant HealthЛабоработии

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2020/04/single-service-01.jpg

ЛабораторииБиохимия

Биохимичен статус на растенията при различни въздействия.
Проследяване на ключови ензими и метаболити от въглеродното и минерално хранене (С, N, Р, S и др.).
Изследване на процеси, свързани с биотичен и абиотичен стрес, ексудати, защитни и сигнални съединения.
Антиоксидантна защитна система – ензимна и метаболитна, вторични метаболити, ФАЛ, ТАЛ.
Фактори на индуцирана и придобита устойчивост на растенията (салицилатен и жасмонатен път).
Заедно с останалите секции участва в проучването и повишаването на растителния имунитет (структурни нива, специфики и регулация, взаимодействия с други организми – растения, микроорганизми, насекоми и др.).
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2020/06/large_blue_triangle_01.png

УслугиЛаборатории

Биохимия
Биохимичен статус на растенията при различни въздействия
Физиология на растенията
Физиологични реакции на растенията при взаимодействия на …
Молекулярна биология
Генетични методи за идентификация на микроорганизми …
Микробиология
Идентификация на микроорганизми (патогенни и полезни).
Аналитична
Анализ на минерален състав на почви и растения.
Фито- енто- лаб БРЗ
Анализ на болести и неприятели по растенията.
Диагностика и пробоподготовка
Установяване на проблема (биотичен, абиотичен, физиологичен) …
Растежна зона
Отглеждане на растения при контролирани условия с цел установяване …
bt_bb_section_top_section_coverage_image