Plant HealthЛабоработии

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2020/04/single-service-01.jpg

ЛабораторииДиагностика и пробоподготовка

Установяване на проблема (биотичен, абиотичен, физиологичен) и разпределение на пробите към съответните секции и лаборатории.
Първоначална подготовка на проби (почвени, растителни) за анализ.
Съхранение на проби и образци.
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2020/06/large_blue_triangle_01.png

УслугиЛаборатории

Биохимия
Биохимичен статус на растенията при различни въздействия
Физиология на растенията
Физиологични реакции на растенията при взаимодействия на …
Молекулярна биология
Генетични методи за идентификация на микроорганизми …
Микробиология
Идентификация на микроорганизми (патогенни и полезни).
Аналитична
Анализ на минерален състав на почви и растения.
Фито- енто- лаб БРЗ
Анализ на болести и неприятели по растенията.
Диагностика и пробоподготовка
Установяване на проблема (биотичен, абиотичен, физиологичен) …
Растежна зона
Отглеждане на растения при контролирани условия с цел установяване …
bt_bb_section_top_section_coverage_image