ЦЕНТЪР ЗА ДИАГНОСТИКА И ТЕХНОЛОГИИ ЗА РАСТИТЕЛНО ЗДРАВЕ

Аграрен университет – Пловдив
Тракийски Университет – Стара Загора
Институт за гората - Българска академия на науките
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2021/07/working-with-biological-material-laboratory.jpg
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2020/04/home_experience_02.jpg
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2020/04/home_experience_03.jpg
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2021/07/growing-paulownia-plants-sterile-conditions-micropropagation-flowers-trees-laboratory-artificial-lighting.jpg
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2020/04/experience_01.png

ПриложениеПриложна наука

иновативни продукти за РЗ и торене. - технологични решения за опазване на растителното здраве на системно ниво, в т.ч. почви, сортове, подхранване на почвата и растенията, Растителна защита и др
Decision Support System
предоставяне на данни и модели за приоритетните култури (полски и оранжерийни) за производители.
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2020/06/large_blue_triangle_03.png
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2020/03/blue_triangle_01.png

ПриложениеФундаментална наука

Методологична рамка за изследване на растителното здраве, включваща критерии и параметри за комплексно проучване и определяне здравния статус на приоритетни за икономиката растения (култури, дървета, храсти).
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2020/06/home_experience_06.jpg
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2020/06/home_experience_07.jpg
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2020/06/home_experience_08.jpg
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2020/06/home_experience_09.jpg
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2020/06/experience_10.png
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2020/06/large_blue_triangle_03.png

УслугиЛаборатории

Биохимия
Биохимичен статус на растенията при различни въздействия
Физиология на растенията
Физиологични реакции на растенията при взаимодействия на …
Молекулярна биология
Генетични методи за идентификация на микроорганизми …
Микробиология
Идентификация на микроорганизми (патогенни и полезни).
Аналитична
Анализ на минерален състав на почви и растения.
Фито- енто- лаб БРЗ
Анализ на болести и неприятели по растенията.
Диагностика и пробоподготовка
Установяване на проблема (биотичен, абиотичен, физиологичен) …
Растежна зона
Отглеждане на растения при контролирани условия с цел установяване …
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2020/03/blue_triangle_01.png

HOME SAMPLINGDiverse technologies with global impact

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination and at the end of the day.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2020/03/client-logo-1.png
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2020/03/client-logo-2.png
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2020/03/client-logo-3.png
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2020/03/client-logo-4.png

BOOK NOWTesting by Our Expert Lab Scientists

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination and at the end of the day.

High-End Technology

Organically grow the holistic

Safe Diagnoses

Bring to the table win-win survival

Book your visit

    Book your visit

      bt_bb_section_bottom_section_coverage_image