ЦЕНТЪР ЗА ДИАГНОСТИКА И ТЕХНОЛОГИИ ЗА РАСТИТЕЛНО ЗДРАВЕ

Аграрен университет – Пловдив
Тракийски Университет – Стара Загора
Институт за гората - Българска академия на науките
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2021/07/working-with-biological-material-laboratory.jpg
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2020/04/home_experience_02.jpg
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2020/04/home_experience_03.jpg
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2021/07/growing-paulownia-plants-sterile-conditions-micropropagation-flowers-trees-laboratory-artificial-lighting.jpg
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2020/04/experience_01.png

ПриложениеПриложна наука

иновативни продукти за РЗ и торене. - технологични решения за опазване на растителното здраве на системно ниво, в т.ч. почви, сортове, подхранване на почвата и растенията, Растителна защита и др
Decision Support System
предоставяне на данни и модели за приоритетните култури (полски и оранжерийни) за производители.
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2020/06/large_blue_triangle_03.png
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2020/03/blue_triangle_01.png

ПриложениеФундаментална наука

Методологична рамка за изследване на растителното здраве, включваща критерии и параметри за комплексно проучване и определяне здравния статус на приоритетни за икономиката растения (култури, дървета, храсти).
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2020/06/home_experience_06.jpg
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2020/06/home_experience_07.jpg
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2020/06/home_experience_08.jpg
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2020/06/home_experience_09.jpg
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2020/06/experience_10.png
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2020/06/large_blue_triangle_03.png

УслугиЛаборатории

Биохимия
Биохимичен статус на растенията при различни въздействия
Физиология на растенията
Физиологични реакции на растенията при взаимодействия на ...
Молекулярна биология
Генетични методи за идентификация на микроорганизми ...
Микробиология
Идентификация на микроорганизми (патогенни и полезни).
Аналитична
Анализ на минерален състав на почви и растения.
Фито- енто- лаб БРЗ
Анализ на болести и неприятели по растенията.
Диагностика и пробоподготовка
Установяване на проблема (биотичен, абиотичен, физиологичен) ...
Растежна зона
Отглеждане на растения при контролирани условия с цел установяване ...
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2020/03/blue_triangle_01.png

HOME SAMPLINGDiverse technologies with global impact

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination and at the end of the day.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2020/03/client-logo-1.png
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2020/03/client-logo-2.png
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2020/03/client-logo-3.png
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2020/03/client-logo-4.png

BOOK NOWTesting by Our Expert Lab Scientists

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination and at the end of the day.

High-End Technology

Organically grow the holistic

Safe Diagnoses

Bring to the table win-win survival

Book your visit

    Book your visit

      bt_bb_section_bottom_section_coverage_image